Dilluns, 27 de Setembre de 2021
Maspujols Maspujols
Organització
Comarques de Tarragona
 
 
CARTIPÀS MUNICIPAL
 
REGIDORIES
Alcaldia i Urbanisme
Alcaldia i regidor d'Urbanisme, Obres, Serveis Públics i Agricultura
Regidoria de Sanitat, Esports i Medi Ambient
Regidoria de Festes, Cultura, Benestar Social i Comunicació
Regidoria de Cultura i Benestar Social
 
HORARI
Oficines Municipals
Arquitecte Municipal
Arquitecte
Assistenta social
Educadora social
 
ESCUT
 
Modificació NNSS núm. 5
 
Normes Subsidiàries (NNSS)
 
ACTES DEL PLE MUNICIPAL
Any 2007
Any 2008
Any 2009
Any 2010
Any 2011
Any 2012
Any 2013
Any 2014
Any 2015
 
Programa d'Acció d'Enèrgia Sostenible (PAES)
 
Plec de clàusules venda parcel·les municipals
 
Delegat de Protecció de Dades
 
FOTOS AERIES
Foto aèria vista des de Rocabruna
Foto aèria vista des de la piscina
Foto aèria vista des de l'ermita
 

 
 AJUNTAMENT
» CONVOCATÒRIA PLAÇA JUTGE DE PAU
D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 6/1985, d’1 de juliol, del poder judicial i el Reglament 3/1995, de 7 de juny, dels Jutges de Pau, és necessari iniciar el procediment per a la designació del Jutge de Pau titular i/o el substitut.
D’acord amb aquest edicte es fa pública la convocatòria per cobrir la vacant de Jutge/essa de Pau titular del terme municipal de Maspujols i, s’obre un termini de 20 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació d’aquest edicte en el BOP perquè les persones que estiguin interessades i reuneixin les condicions legals ho sol·licitin per escrit d’acord amb el model de instància de selecció de càrrecs electes que trobareu a la seu electrònica de l’Ajuntament.
Termini presentació sol·licituds: 25 d'octubre de 2021


SOL·LICITUD

 AJUNTAMENT DE MASPUJOLS
» Subvenció Diputació de Tarragona-PAM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Maspujols una subvenció de 23.131,80€, corresponent al programa del Pla d'Actuació Municipal anualitat 2018 per l'obra de "Substitució de lluminàries a l'avinguda del Poliesportiu i enllumenat fins l'accés a les piscines dins la zona esportiva".

 AJUNTAMENT
» OFICINES MASPUJOLS
Atesa la situació actual, per poder realitzar qualsevol tràmit cal sol·licitar cita prèvia o realitzar el tràmit via telemàticament.

Els canals d’atenció no presencials disponibles són els següents:

  • Correu electrònic d’atenció al ciutadà: aj.maspujols@altanet.org
  • Seu electrònica de l'ajuntament:www.maspujols.altanet.org
  • Telèfon d'atenció al ciutadà: 977815086 - 678874354
  • Telèfon d’atenció al ciutadà via WhatsApp: 678874354
  • Telèfon del Jutjat de Pau i Registre Civil: 977 81 50 86 - 678 87 43 54


 Més noticies...
 
 
ESCOLA MASPUJOLS
 
CONSULTORI MÈDIC
Hora visita metge
Horari visita infermera
Relació de telèfons d'urgències
Programació de visites del metge i la infermera
 
TELÈFONS D'INTERÈS
Ajuntament
Consultori mèdic
Llar d'infants
CEIP Maspujols
Cap Les Borges
Emergències
Oficina de Correus
 
JUTJAT DE PAU DE MASPUJOLS
 
JUTJAT DE PAU DE MASPUJOLS
 
HORARI CEMENTIRI MUNICIPAL
 
INAGURACIONS INSTAL·LACIONS MUNICIPALS
Piscina
Plaça de l'Església
Casal
Pista Poliesportiva
Avinguda del Poliesportiu
Mur carretera de les Borges
Col·locació primera pedra ajuntament
Ajuntament
Punt d'informació juvenil (PIJ)
Vestidors piscina
Reobertura CEIP Maspujols
Coberta pista poliesportiva
Centre Juvenil Ca la Sofia
 
HORARI AUTOBUS
 
PROTECCIÓ DE DADES - FORMULARI DE CONTACTE
 
Serveis
Contacta amb l'ajuntament
Cerca al web
 

Servei ofert per OASI